• Převodovky Sixta

  Stále více zákazníků se na nás obrací tak neváhejte ani Vy a pomůžeme vám závadu odstranit. Jak se provádí opravy vymontovaných převodovek atd.? Co stojí samosvorné diferenciály Škoda 742? Co způsobuje hluk u 6-ti stupňových převodovek nebo závada na spojkovém systému? Číst více
 • 1

Závady a opravy mechatronik 6st. převodovek DSG

Co obsahuje název mechatronika 6°převodovky DSG

Mechatronika 6°převodovky DSG (DQ250) se skládá z elektronické řídící jednotky a elektrohydraulické řídící jednotky. Zpracovává signály od všech snímačů a všech řídících jednotek na vozidle. V mechatronice je umístěno 12ks snímačů a další 2ks jsou mimo mechatroniku. 6ks tlakových modulačních ventilů, řídí a hydraulicky reguluje 8ks řadičů rychlostí, 5ks řadících ventilů dále tlak a proudění oleje ve spojkách. Řídící jednotka mechatroniky je sama schopna adaptovat polohy spojek (s ohledem na opotřebení) řadičů rychlostí a tlaku oleje. Mechatronika přináší sebou vyšší termické namáhání řídící jednotky v rozsahu - 40 až +150°C a stejně jako mechanické kmitání nesmí negativně působit na chování vozidla. Olej musí zajišťovat trvalou regulaci spojek a hydraulického ovládání, musí mít stálou viskozitu v celém teplotním rozsahu, nesmí pěnit a musí odolat vysokému mechanickému namáhání. Proto je doporučena jeho výměna na 60 000km, (jeho výměna se může ale měnit podle způsobu užívání, namáhání vozidla), nikdy ale uvedených 60 000km NEPŘEJÍŽDĚT!!!

Mechatroniky se neopravují!

Nová převodovka obsahuje 7,2l oleje.

Výměna oleje: vypustit olej přes kontrolní šroub (do 01.05 měli převodovky DSG ještě výpustný šroub). Pomocí adaptéru naplnit převodovku cca. 6l pouze originál převodovým olejem VW obj. číslo G052 182A2 ( nedoporučuji olej od jiných značek z důvodů možnosti určitých závad) a zároveň vyměnit olejový filtr obj. číslo 02E 305 051C. Sešlápnout brzdový pedál a volící páku zařadit do každé řadící polohy (naplnění všech kanálů olejem) a zpět zařadit do polohy ,,P,,. Ohřát olej na teplotu 35°C až 45°C, rozpojit za chodu motoru adaptér a nechat vytéct přebytek oleje.

Pozor: každých 30s vyteče z přepadové trubky trochu oleje, nezávisle na výšce hladiny (příčinou jsou impulzy oleje, který ochlazuje spojky). Toto množství oleje není kriterium pro určení správné hladiny oleje a nesmí se brát v úvahu.

Jakmile olej začíná kapat, vyšroubovat adaptér, našroubovat kontrolní šroub a utáhnout na 45Nm.

Tažení a vlečení vozidla - volící páka vždy jen v poloze N. Vozidlo vlečeno max. 50km a rychlost vlečení nesmí přesáhnout 50km/h, jinak dojde k poškození převodovky DSG. Dále se nesmí vozidlo v žádném případě roztahovat

Výměna mechatroniky.

V případě výměny mechatroniky musíte vždy demontovat boční víčko a očistit impulzní kolo od mechanických nečistot (pilin), které mohou mít vliv na nesprávné informace pro mechatroniku. V případě, kdy pod senzorovou lištou jsou piliny větších rozměrů, jedná se o piliny z poškozeného ložiska (od dvouspojky) viz. posledních 10ks foto v odstavci - opravy 6°převodovek DSG

Označení převodovky (kód): kód převodovky se nachází zeshora na skříni převodovky (vybroušená plocha 20X 50mm) vedle olejového chladiče viz. foto (připravuje se). V případě nečitelnosti jejího kódu , lze kód vyčíst z výpisu ŘJ mechatroniky převodovky.

Co tento kód převodovky znamená:

 • KMX kód převodovky
 • 25 16 09 datum výroby převodovky
 • 14 výrobce převodovky
 • 012 45 čas výroby převodovky
 • 0125 pořadové výrobní číslo převodovky v daném dni

Diagnostika 6° převodovky DSG.

- v režimu ,,řízení vyhledávání závad" je k dispozici plán zkoušek, podle kterého můžete kontrolovat mechatroniku, akční členy a všechny snímače.

Elekronika DSG převodovky Vám umožní další funkce:

- kontrola oleje

- kontrolu rychlostí

- kontrolu řazení

- kódování ŘJ

- základní nastavení

- načtení bloku naměřených hodnot

Základní nastavení se provádí pouze:

výměna motoru, výměna ŘJ motoru, výměna ŘJ převodovky DSG, demontáži nebo montáži pedálu plynu

Elektronik pouze ve značkovém servisu rozhodne z výpisu bloku naměřených hodnot (BNH) kde je závada a podle převodní tabulky kódových čísel Vám sdělí následujíc:

- vadná mechatronika

- vadná dvouspojka

- mechanická závada v převodovce a sdělí jaká (podle toho serozhodne zda půjde opravit)

Dále zjistí :

- identifikaci SW a HW ŘJ převodovky

- provozní hodnoty tlaku oleje, pozice jednotlivých nastavovačů rychlostí, stav spojek, otáčky hřídelů a polohu volící páky

- poslední detailní podmínky 2 posledních závad

Pro ilustraci proč BNH - např. v BNH 16.1 je informace - dráha pro nastavovač 1 - 3 rychlosti má 8mm - správně zařazený nastavovač

- v bloku např. 19.2 - teplota v ŘJ

- v bloku např. 19.3 - teplota oleje v lamelové spojce

Ve zkratce - bez načtení BNH Vám nelze pomoci, natož odstranit závadu. V moha případech se nejedná vůbec o chybu v mechatronice převodovky DSG ale o jinou elektrickou závadu na vozidle.

 

Jednotlivé závady (číselné kódy)  6° převodovek DSG

V první řadě nesmí být žádná závada na motoru (zkontrolovat kompletní diagnostiku motoru).

Jelikož se v servisní síti mechatroniky pro DSG - 6°převodovky 02E neopravují ale jen pouze vyměňují, nabízím jejich opravu podle zjištění elektronika pouze ale na mechanickou závadu. 

Opravy mechatronik se neprovádějí, vždy jen jejich výměna podle VIN karoserie nebo podle čísla mechatroniky, které určí elektronik z výpisu BNH.

V případě závady ,, zkrat na kostru,, na ventilu regulace tlaku  N215 spojky K1 nebo N216 spojky K2, musíte vždy mechatroniku vyměnit.

Pokud není chyba na motoru je nutno mít kompletní výpisy z diagnostického přístroje (číslo karoserie, číslo mechatroniky, HRW, SFW, kód převodovky, ujeté km a kód závad)

  

1) Nejčastější závadou 6° DSG je škubání při rozjezdu nebo při přeřazování rychlostí.

 

Popis zkoušky při škubání vozidla.

1) nastartovat vozidlo, zařadit D a pomalu pouštět pedál brzdy, nešlapat na plynový pedál

- vozidlo se musí rozjet plynule a přeřadit z 1r. na 2r. bez škubání, pokud vozidlo škube jsou vadné lamelové spojky

2) nastartovat vozidlo, zařadit D a pomalu se rozjíždět s přidáváním plynu

- vozidla má tendenci škubat - je závada na mechatronice (odstranit všechny chyby z výpisu diagnostiky převodovky DSG), pokud budou všechny chyby na vozidle odstraněny přistoupit k výměně nebo opravě mechatroniky.

 

2) Při jízdě nebo při přeřazování rychlostí dochází k cukání, škubání a v paměti závad ŘJ není uložena žádná chyba.

Vždy zkontrolovat v bloku naměřených hodnot v kanálu č.54 datum výroby mechatroniky.

Pokud se Vám objeví datum výroby mechatroniky H07 A0001 - J21 N0560 to znamená, že mechatronika byla vyrobena v 7KT 2007 až do 21KT 2008 musíte vždy provézt výměnu mechatroniky (závada v ŘJ mechatroniky - nelze ji opravit). Po výměně mechatroniky, vždy provézt základní nastavení a jízdní zkoušku.

 

3) Při prudkém snížení rychlosti bržděním (např. 120km/h - 60km/h) nebo při dobržďování ke křižovatce, převodovka v režimu D nebo S podřadí na 3r. případně na 2r. V tom okamžiku se otáčky motoru zvýší a zůstanou několik vteřin v hodnotách nad 3 000 ot/min.

Pro správnou funkci řazení během brždění potřebuje ŘJ převodovky signál podélného zrychlení. Vozidla s ŘJ ESP bez funkce HHC (bez asistentu rozjezdu do kopce) nemají snimač G251 podélného zrychlení.

Od 22KT/2009 byla zavedena ŘJ ESP s integrovaným snímačem podélného zrychlení - 7HO 907 652A. Po montáži,proveďte přizpůsobení ve vlastní diagnostice (kanál 94 - změnit hodnotu z 0 na 1). Dále proveďte základní nastavení snímače příčného zrychlení a snímače podélného zrychlení.

 

4) Závada 19 143 - 004 P 2711 ŘJ převodovky bez signálu /komunikace.
Možné závady převodovky DSG:

 • výpadek funkce převodovky DSG
 • sporadicky se můžou zmizet z MAX-DATU ukazatele zařazené rychlosti
 • již zařazený rychlostí stupeň nelze změnit
 • na D se projevuje škubání vozidla
 • na R se vozidlo nerozjede

Z důvodu velké třecí přilnavosti spojkových lamel, dochází k jejich unášení i když mají být spojky K1 a K2 vypnuty

V případě uvedené závady, musíte vyměnit spojky v převodovce DSG.

Od 12.3.2010 náběh nového setu spojek pro 6°převodovku DSG.

 

5) Výpadky funkce řazení, při znovu zapnutém klíčku je vše OK.
V paměti závad 18 122 -  P1814 008 regulační tlakový ventil N215 nebo N216 - přerušení/zkrat na kostru.

Oprava vždy jen výměnou mechatroniky.

 

6) Během jízdy 120 až 160km/h převodovka sama řadí směrem dolů. Při vypnutí a znovu zapnutí líčku je vše OK.
V paměti závad: P2711 - nesmyslný průběh řazení, horní mezní hodnota překročena                                                                  P0731 - 1r. - nesprávný převodový poměr                                                                                                    P1640 -  ŘJ vadná                                                                                                             

Výměna mechatroniky.

 

7) Převodovka řadí ale vozidlo se nemá snahu rozjet.

V paměti závad: P0701 ŘJ bez signálu - vadná, překročena horní mezní hodnota nebo spodní mezní hodnota nedosažena.

Vadná mechatronika.

 

8) Při zařazení D nebo R, vozidlo škubne na místě nebo škubne při rozjezdu a při ubrání plynu.

V paměti závad: P0868 - Tlak v převodovce - adaptace nadoraz horní mezní hodnota je překročena

Kontrola oleje na přítomnost špon, které ovlivňují funkce ventilů v mechatronice - kontrola ložiska pod čerpadlem oleje (viz foto) v případě jeho poškození výměna převodovky. Pokud je ložisko OK, tak výměna mechatroniky.

 

9) Závada - škubání, špatné řazení nebo rozjezdy vozidla.

- v paměti závad není uložena žádná chyba
- vozidlo řadí pozdě nebo brzy

- ostré rozjezdy nebo pozvolné řazení

Příčina je od nesprávné hodnoty snímače podélného zrychlení!!!

Odstranění závady: proveďte kontrolu motoru na možné výpadky, výkon a tunning motoru atd. a následně proveďte základní nastavení snímače podélného zrychlení G251 v jednotce brzd.

 

10) Vibrace při přidání plynu po přeřazení převodovky nebo vypnutí (zhasnutí) motoru při dojezdu do křižovatky.


Příčina je v nesprávném nastavení ovládání ventilů spojek.

Odstranění závady: aktualizace  softwaru v ŘJ