• Převodovky Sixta

  Stále více zákazníků se na nás obrací tak neváhejte ani Vy a pomůžeme vám závadu odstranit. Jak se provádí opravy vymontovaných převodovek atd.? Co stojí samosvorné diferenciály Škoda 742? Co způsobuje hluk u 6-ti stupňových převodovek nebo závada na spojkovém systému? Číst více
 • 1

Závady a opravy 7-ti st. převodovek DSG

7° DSG převodovka se suchou spojkou.

Maximální cena oprava na mechanické závad je cca, 15 200Kč (5h na počkání).

 

Točivý moment je přenášen přes dvouhmotový setrvačník na suchou dvojitou spojku. Dvouhmotový setrvačník má vnitřní ozubení, které zapadá do vnějšího ozubení dvojitých spojek. Toto místo je zdrojem častých hlukových projevů (hlavně ve volnoběhu), které vzniká korozí na ozubení spojek nebo vadným dvouhmotovým setrvačníkem. Výhodou je oddělený olejový okruh.

Mechatronika se skládá :

 • dva snímače dráhy spojek
 • dva snímače vstupních otáček (jsou integrovány v modulu mechatroniky)
 • snímač vstupních otáček (namontovaný do skříně převodovky)
 • snímač teploty v ŘJ
 • snímač hydraulického tlaku (jedná se membránový snímač v okruhu hydraulického oleje)
 • snímač dráhy 1 až 4 ovladače řazení rychlostí
 • dva elektromagnetické ventily ovladače spojky
 • dva elektromagnetické ventily regulace tlaku oleje
 • čtyři elektromagnetické ventily ovladače rychlostí
 • motor hydraulického čerpadla

Staré provedení 7°DSG množství oleje v převodovce 2,0l - a mělo obj. číslo G 052 171 (syntetický olej) -    POZOR - MOŽNOST OBTÍŽNÉHO ŘAZENÍ A POŠKOZENÍ MECHATRONIKY!!!!!!!

NOVINKA: POZOR ZMĚNA OLEJE - řádně odsát všechen zbytkový olej v nejnižším místě pomocí odsávačky (ohnout hadičku) a potom naplnit převodovku minerálním olejem obj. číslo G 055 512A2 - dodržet přesné množství 2,0l.

Náběh plnění minerálním olejem do 7°DSG převodovek je od KT 23/2013.

Množství oleje v mechatronice cca.1l. 

Úprava spojek a vypínacích pák u 7°DSG.

Od 1.6. 2011 změna u vypínacích pák a tím jiného nastavení.

Od 4.11. 2013 změna na spojkách 3. generace (změna se týká v materiálu obložení lamel)

Při záměně předchozích generací spojek za 3. generaci je nutno aktualizovat SW v ŘJ přes kód 3174. Tento kód je platný pro všechny typy vozidel.

 

Vlastní diagnostika - její režimy.

- řízené funkce

- řízení vyhledávání závad

1) identifikační informace o 7°DSG převodovce (datum montáže, datum výroby mechatroniky)

2) kódování ŘJ - kód 20 jak pro 7° tak pro 6° převodovku DSG

3) bloky naměřených hodnot

5) základní nastavení - kompletní zkouška řazení rychlostí a nastavení bodů záběru spojek

6) přizpůsobení ŘJ

7) uložení chyb do paměti závad

8) všechny naměřené hodnoty zobrazit v bloku naměřených hodnot

Základní nastavení převodovky 7°DSG se provádí pouze při montáži - převodovky, mechatroniky, volící páky, ŘJ motoru, nebo pro datovou sběrnici Gateway

 

Co jsou bloky naměřených hodnot a jaké informace lze z nich vyčíst.

slouží pro diagnostiku závad DSG převodovek, proto po Vás požaduji v případě podezření závad převodovek DSG, zaslat nutně všechny bloky naměřených hodnot (BNH), jak na volnoběh tak v režimu P, N a D.

- jaký má převodovka DSG v ŘJ - SW, HW

- hodnota aktuálního tlaku oleje zkontrolovat v BNH 30.3 

- jednotlivé aktuální pozice nastavovače rychlostí BNH 91 pro spojku K1 a v BNH 111 pro K2

- V BNH95 - 97 zjistit stav spojky K1 a BNH 115 - 117 stav spojky K2

otáčky jednotlivých hřídelů a v jaké pozice se nachází volící páka

- zaznamenává průběžně hodnoty z provozu, jízdu v jednotlivých režimech, teplotu spojek a varování

- v BNH 235 - 244 detailní podmínky posledních dvou závad při provozu vozidla a v BNH 245 - 254 jsou      uloženy předposlední závady

 

Pro správnou funkci mechatroniky je nejdůležitější její zásobování tlakovým olejem. Nedostateční tlak oleje způsobuje škubání nebo výpadky funkce 7° převodovky DSG. Tlak je možno kontrolovat v BNH 30. 3

 

Popis závad 7° převodovek DSG a jejich odstranění.

 

1) závada - nelze provézt základní nastavení nebo převodovka nepracuje správně.

Poškození čepiček spojek K1 nebo K2.

Při výměně mechatroniky, nesprávném odtlačení vypínacích pák (používat předepsaný dílenský přípravek), nesprávná montáž mechatroniky nebo montáže suchých spojek (může dojít k poškození čepiček pístních čepů spojek K1 + K2) a tím k nesprávné funkci řazení rychlostí. V diagnostice výpisu mohou být uloženy chyby (P 175E - spojka K1) nebo (P 176F - spojka K2), což znamená, že spojky se nechtěně zavírají.

2) závada - (výpadek funkce převodovky, nelze diagnostikovat ŘJ, spálená pojistka SB2 nebo SB5 nebo po její výměně dojde k opětovnému spálení, v některých ŘJ může být uložena chyba 01315 004 - ŘJ bez signálu.

Z důvodů poddimenzované pojistky mohou být v paměti ŘJ zapsány chyby:

 • P177F - 21065 motorek hydraulického čerpadla pokles napětí
 • P189C - 21247 nelze provést diagnostiku nárustu tlaku
 • P174A - 21108 ventil 3 v části převodovky - elektrická chyba
 • PO562 - 21148 napájecí napětí elektromotoru nízké
 • P175F - 21098 základní nastavení neprovedeno

Možná chyba - chybná montáž pojistky SB2 v E boxu pro napájení (15A pojistku vyměnit za 30A)

- závada v mechatronice (zkrat v napájecím okruhu hydraulického čerpadla)

Změny byly provedeny od datumu výroby mechatroniky 01.06.2011 (datum lze načíst v bloku naměřených hodnot 80 ŘJ). Pokud výměna pojistky nepomůže, musíte přistoupit k výměně mechatroniky.

 

3) závada - při pomalé jízdě přes nerovnosti (dlažební kostky atd.) na vozovce se ozývají klepavé zvuky, cukání při rozjezdu, motor vypíná při zapnutí více spotřebičů, žádná přenos sil z polohy ,,R " do polohy D bez sešlápnutí brzdového pedálu (bliká kontrolka polohy řadící páky).

Možná chyba - PO841 nebo 02113 - snímmač 1 hydraulického tlaku neplatný signál

Tento záznam se uloží pouze, když hydraulický tlak překročí nebo poklesne pod předepsanou hodnotu.

Odstranění závady pouze aktualizací softwaru v ŘJ mechatroniky.

POZOR : po celou dobu aktualizace SW musí být k baterii připojena nabíječka!!!

 

4) závada - hlučnost, převodovka si provádí co chce, nekomfortní řazení nebo při výměně mechatroniky jsou na 4 ks magnetech zjištěny kovové třísky ve tvary ježků (převodovky vyrobené do 05/10/2008).


Jednoznačná chyba - poškození vnitřních dílů převodovky (ložiska, kola atd.)

Odstranění závady: oprava převodovky u mojí firmy nebo výměna převodovky. Cena oprav do 15 000Kč.

 

5) závada - a) vibrace/ škubání při řazení z 1r. na 2r. (několikanásobné škubání ne jen jedno škubnutí)

- b) vibrace /škubání při akceleraci na 2r. - projev trvá cca. 2 sekundy

 • rozmezí otáček motoru 1 200 - 2 000ot/min
 • při přidání plynu cca. 20%
 • při zatočení vozidla - vibrace, nebo při zrychlení z rychlosti 5 - 10km/h

c) vibrace/škubání při rozjezdu na Z rychlost

Příčina: krátkodobý nerovnoměrný přenos síly mezi obložením spojky K2 a přítlačným kotoučem, to má za důsledek nerovnoměrný přenos kroutícího momentu při různých rychlostech prokluzu spojky K2

Odstranění závady: výměna dvojité suché spojky podle uvedené tabulky

 • do roku výroby vozidla 2011 včetně naftový motor 0AM 198 140 B benzínový motor 0AM 198 140 C
 • od roku výroby vozidla 2012 " " 0AM 198 140 " " 0AM 198 14

6) Různé druhy závad:

- převodovka bez funkce, nelze měnit rychlostní stupně nebo se občas ztratí ukazatel rychlostí

- při zařazení D vozidlo škube

- při zařazení R se vozidlo nerozjede

V paměti závad (BNH): chyba 19 143 004, P2711 - ŘJ bez komunikace

Z důvodů vysoké přilnavosti dvouspojky může docházet k unášení lamel i po vypnutí dvouspojky.

Od 12.3.2010 náběh nové dvouspojky pro 7°převodovku DSG.

 

7) závada - Hluky (raslování) ve volnoběžných otáčkách

ulomený 1zub viz. foto                                       přihnutá část zubu viz. kroužek

     

 

8) závada - vozidlo se po zařazení nerozjede, neřadí rychlosti je závada na spojkách nebo tlakovém čerpadle. Může být uložena chyba snímače tlaku G 107 (sporadická) - nelze provést základní nastaveni 1. spojky.

- proveďte dle bloku - kontrola spojek

pokud nejsou v pořádku, spojky musíte vyměnit, pokud jsou ale I.O další postup

- proveďte dle BNH č 30 pozice 3 - kontrolu aktuálního tlaku čerpadla

Po zapnutí klíčku a cca. do 15vt. by tlak čerpadla měl být min. 42Bar - postupně max. 60Bar, po dosažený tlaku 60Bar, tlak  začne zase klesat. Pokud dlouhodobě bude mít čerpadlo tlak pod 42Bar - odstranění závady - výměna mechatroniky

 

9) závada - poškození dvoulamelové spojky CHIP tunningem viz. foto

 

10) závada - svítí kontrolky rychlostí, vozidlo nejede (dvoulamelové spojky vyrobené do 25.05. 2009).

- v paměti závad (BNH) je uložena chyba:

- P072B/21073 - překročen povolený pokus o zařazení R

- P1899/21265 - spojka 2 omezená funkce

- P2789/10121 - příliš krátká dráha P4 spojky 2

Odstranění závady - provézt základní nastavení a adaptační jízdu, pokud nebude závada odstraněna - vyměnit set dvoulamelové spojky.

 

11) závada - blikají kontrolky rychlostí, vozidlo nejede.

- v paměti závad (BNH) jsou uloženy chyby:

- 21062/21184 - P175 spojka 1nevypíná

- 21063/21185 - P176E spojka 2 nevypíná

- 21094/21095 - P072C/D stupeň 1/2 nelze řadit

- 21096/21097 - P073A/B stupeň 5/6 nelze řadit

Z důvodů nečistot v tlakových regulačních ventilech se musí vyměnit mechatronika.

 

12) Závada - škubání, špatné řazení nebo rozjezdy vozidla.

- v paměti závad není uložena žádná chyba
- vozidlo řadí pozdě nebo brzy

- ostré rozjezdy nebo pozvolné řazení

Příčina je od nesprávné hodnoty snímače podélného zrychlení!!!

Odstranění závady: proveďte kontrolu motoru na možné výpadky, výkon a tunning motoru atd. a následně proveďte základní nastavení snímače podélného zrychlení G251 v jednotce brzd.

 

13) Závady:  někdy dojde k výpadku přenosu síly, vozidlo nejede a v BNH je uložena závada P0604 nebo P0607 (interní závada mechatroniky).


Jedná o závadu mechatroniky vlivem pronikání syntetického oleje do mechatroniky. K této závadě může dojít i po Vaší výměně oleje za minerální, který se musí v 7°DSG vyměnit. Změna oleje je od KT17/2013

Odstranění závady: výměna mechatroniky.

 

14) Závada: vozidlo nejede na Z nebo vůbec a v BNH je uložena chyba P176D (ovladač 4r. nelze řadit) a na přístrojové desce bliká symbol klíče nebo indigátor zařazené rychlosti.


Jedná o závadu mechatroniky vlivem pronikání syntetického oleje do mechatroniky. K této závadě může dojít i po Vaší výměně oleje za minerální, který se musí v 7°DSG vyměnit. Změna oleje je od KT17/2013.

Odstranění závady: výměna mechatroniky.